Vragen over tarieven, opdrachten of projecten die ik voor je kan doen? Ik hoor het graag!

 

t. 06-14661504

Twitter

Facebook

LinkedIn

KvK: 69686602

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

blogs

Tim Pardijs vertelt over zijn leven als schrijver, lezer, docent en huisman. 

De dingen zijn alleen (16)

Tim Pardijs

De naamloze 25-jarige hoofdpersoon van Georges Perecs Een man die slaapt, een van de weinige boeken in de wereldliteratuur geschreven in de tweede persoon enkelvoud, de je-vorm, loopt door het bos. Hij heeft zonder zijn laatste tentamen te maken zijn studieboeken achtergelaten in zijn kleine Parijse kamer en logeert bij zijn ouders op het platteland. Hij spreekt nauwelijks met ze, maar herleest nachtenlang de boeken uit zijn jeugd en loopt door het dorp of door het bos. Het enige wat hem soms kan boeien is een boom, die hij uren achtereen bekijkt: ‘Je begint te geloven dat je je hele leven voor een boom zou kunnen doorbrengen zonder al zijn mogelijkheden te ontdekken, zonder hem te begrijpen, want er valt niets te begrijpen, alleen iets te bekijken: alles wat je welbeschouwd over deze boom kunt zeggen is dat het een boom is; alles wat deze boom jou te zeggen heeft is dat hij een boom is, wortels, en stam, en takken, en bladeren. Een andere waarheid hoef je er niet van te verwachten. De boom heeft voor jou geen moraal, bevat voor jou geen boodschap.’ Zonder de betekenis die de mens eraan geeft, is de boom een eenzame boom.