Vragen over tarieven, opdrachten of projecten die ik voor je kan doen? Ik hoor het graag!

 

t. 06-14661504

Twitter

Facebook

LinkedIn

KvK: 69686602

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

blogs

Tim Pardijs vertelt over zijn leven als schrijver, lezer, docent en huisman. 

Knuffelen met Ida Gerhardt

Tim Pardijs

‘Wie zich voor de meetkunde afsluit, hoort echt niet onder mijn dak’, citeert biograaf Mieke Koenen Ida Gerhardt tijdens haar lezing over de band van de dichteres met beeldhouwkunst, uitgesproken voor de officiële onthulling van Gerhardts beeld in Zutphen. Streng kon de schrijfster zijn, en kieskeurig op haar gezelschap. Uitgever Ad ten Bosch, lang bevriend met Gerhardt, haalt herinneringen op aan de blikken die ze hem in gezelschap toewierp als ze de mensen om zich heen moe was. Dan was het tijd om te gaan. 
Als de sprekers klaar zijn, verplaatst het gezelschap zich naar het beeld van Gerhardt op de IJsselkade. Zo’n honderd mensen staan in een kring om het in doek gehulde beeld heen. De groep laat rondom een ruimte van enkele meters vrij. De burgemeester en beeldhouwster Herma Schellingerhout doorbreken de cirkel. Samen halen ze het bruine doek weg. Na het applaus vraagt een fotograaf de twee vrouwen te poseren bij het beeld. Met een brede lach gaat Herma achter het beeld staan en legt haar kin bovenop het hoofd van Ida. De kring breekt als de burgemeester zegt dat de mensen dichterbij mogen komen. Ze raken het donkere brons aan, leggen een arm om Gerhardts schouder, een hand op haar arm, gaan lachend met haar op de foto.