Vragen over tarieven, opdrachten of projecten die ik voor je kan doen? Ik hoor het graag!

 

t. 06-14661504

Twitter

Facebook

LinkedIn

KvK: 69686602

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

blogs

Tim Pardijs vertelt over zijn leven als schrijver, lezer, docent en huisman. 

Volg mijn nieuwe bundel

Tim Pardijs

‘Een stillevenschilder moet de gevoelens weergeven die de voorwerpen in hem oproepen. De gevoelens van het geheel, onderlinge verbanden van de voorwerpen, het specifieke karakter van ieder voorwerp – dat verandert in relatie met andere voorwerpen – zijn onderling  met elkaar verstrengeld als een touw of een slang.’ Zo zei de schilder Henri Matisse, volgens kunsthistoricus Alfred Barr, lees ik in mijn studieboek Manieren van kijken
Matisse wijst er hier op dat niet alleen de voorwerpen zelf verhalen vertellen, zoals de eettafel door mijn overleden schoonvader geschuurd en geschilderd, de schemerlamp die de zon is in de fantasiewereld van mijn dochter, maar dat de dingen ook verbanden met elkaar aangaan. Dat wordt zichtbaar op het moment dat een stoel niet meer bij de eettafel staat, maar in een kring in de woonkamer of als de schemerlamp ineens een andere plek krijgt in de woonkamer. Het gaat er dus niet alleen om ‘het specifieke karakter van ieder voorwerp’ te beschrijven, maar ook hun relatie onderling. Dit is de opdracht die de schilder Matisse mij als schrijver voor mijn nieuwe bundel geeft, voor mij gaat motto ‘ut pictura poesis’ (poëzie is als schilderkunst) nog altijd op. Ik doe hier verslag.