Vragen over tarieven, opdrachten of projecten die ik voor je kan doen? Ik hoor het graag!

 

t. 06-14661504

Twitter

Facebook

LinkedIn

KvK: 69686602

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

blogs

Tim Pardijs vertelt over zijn leven als schrijver, lezer, docent en huisman. 

Springen 

Tim Pardijs

De poldermens is glad geschoren, bruin verbrand, heeft een open blik en gespierde armen; niet van het schuiven met mest of hooi, dat doen robots voor hem, maar van het polsstokverspringen. Jaco de Groot is houder van het Nederlands record, maar ook boer, wereldreiziger en vandaag gids op het land rond zijn biologische boerderij in het Groene Hart. Hij leidt de deelnemers van Camping Onbestemd rond over zijn dalende grond, die nu barsten vertoont vanwege de droogte, steekt met een trekvlot over naar de buurman, wijst op de funderingen van schuren die een halve meter boven de grond zweven, praat met de buurvrouw die barsten in haar muur heeft en loopt door de weilanden terug over betonnen paden, aangelegd omdat zijn zware machines anders de grond in zakken. Bodemdaling is het onderwerp van deze camping, 1 centimeter per jaar. ’s Avonds vertelt hij met een lach op dat open gezicht over mogelijke oplossingen die hij in het buitenland heeft gezien. Vrienden en collega’s luisteren naar hem met pijpjes bier in de hand. Daarna moedigt hij ze aan samen met ambtenaren en bestuurders verder te praten. Zo bereikt hij zijn doel, de overkant van zichzelf, de andere mens. Dat is zijn polsstok.