Vragen over tarieven, opdrachten of projecten die ik voor je kan doen? Ik hoor het graag!

 

t. 06-14661504

Twitter

Facebook

LinkedIn

KvK: 69686602

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

blogs

Tim Pardijs vertelt over zijn leven als schrijver, lezer, docent en huisman. 

Kraken

Tim Pardijs

De boog van het plafond van de kerkzaal herhaalt zich in de zolderingen van de zijbeuken, boven de deuren, in de raamkozijnen en in het houten hekje dat het gedeelte van de bezoekers scheidt van het koor. Dezelfde drietonige melodie wordt voor meerdere liederen gebruikt, de zusters in de houten kerkbanken dragen allemaal een witte pij met een zwarte kap over het haar. Ik volg in dit klooster de dagindeling die mensen al honderden jaren aanhouden: vijf diensten op een dag, de eerste om half vijf in de ochtend. In de uren ertussen schrijf ik, lees ik, eet ik, sport ik en slaap ik. 
De liturgie van de vespers, de avonddienst van kwart over vijf, is getypt op kleine vellen, in een plastic hoesje gestoken. Nummers verwijzen naar Psalmen op andere blaadjes, maar de introducerende en afsluitende regels, de antifoon, staan wel op de liturgie. Het is in de banken zo stil als het is in de gangen, tijdens het eten. Alleen de zittingen kraken, als iemand beweegt. Een van mijn reisgenoten kan zijn stem niet goed stil houden en zegt hardop: ‘Dat is de keerzijde.’ Hij lacht terwijl hij het plastic mapje met de liturgie heen en weer wappert. Ik draai mijn hoesje om en lees in dezelfde getypte letter als de aanwijzingen voor de eredienst fragmenten van scheikundige formules, de woorden atoom, ion en ladingen en onderaan de halve aanwijzing: ‘moet men in evenwicht brengen’.