Vragen over tarieven, opdrachten of projecten die ik voor je kan doen? Ik hoor het graag!

 

t. 06-14661504

Twitter

Facebook

LinkedIn

KvK: 69686602

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

blogs

Tim Pardijs vertelt over zijn leven als schrijver, lezer, docent en huisman. 

Jaaroverzicht 2018

Tim Pardijs

Ik sluit hier het jaar af en ruim op. In mijn aantekeningen over de tweehonderd woorden die ik dagelijks schrijf en die ik herschrijf op deze blog, kom ik de volgende onderwerpen tegen. Dit is mijn jaaroverzicht van 2018. 25 januari wilde ik iets schrijven over het woord ‘schepellep’ dat tijdens het avondeten ineens uit mijn mond viel. Ik wilde daar Georg Simmel bij halen, die stelt dat de overdadige prikkels van de stad mensen afstompen. 10 februari en 7 maart maakte ik aantekeningen over een eksterpaar dat ik door het raam van mijn werkkamer zag. Vogels eisten later toch hun plek hier op. Op 16 mei deed ik verslag van mijn zoektocht naar de herkomst van een luid loeiend geluid in de wijk (bermmaaier) en op 2 juni vergeleek ik de film Annihilation (Garland) met Stalker (Tarkovski). 19 augustus was een dag die ik lezend door wilde brengen. Dat lukte niet omdat ik na tweeënhalf uur te moe was om verder te lezen. Dit zijn de onderwerpen die ik op het moment van schrijven de moeite waard vond om verder uit te werken, maar die ik niet schreef omdat de gewone dingen van de dag belangrijker waren. Zo, 2018 is opgeruimd. Door naar de niet vertelde verhalen van 2019.