Vragen over tarieven, opdrachten of projecten die ik voor je kan doen? Ik hoor het graag!

 

t. 06-14661504

Twitter

Facebook

LinkedIn

KvK: 69686602

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

blogs

Tim Pardijs vertelt over zijn leven als schrijver, lezer, docent en huisman. 

Fluisteren

Tim Pardijs

Ik zie haar pas na een kwartier zitten, links in het lokaal van de groep 8 waar ik een les over poëzie geef. Ik lees een gedicht van mezelf voor over vogels. Ze zijn erin aan het woord, zonder dat ik benoem dat het vogels zijn. Ze zeggen: ‘Wij weten dat het altijd ergens anders gebeurt.’ Ik vraag de leerlingen waar ze denken dat het over gaat. Zij steekt haar vinger op. Ik doe een stap naar toe en wijs naar haar om haar de beurt te geven. Als ik haar niet kan verstaan, zet ik nog een stap, buig mijn bovenlichaam naar haar toe en vraag of ze het nog een keer wil zeggen. Ze antwoordt nog een keer, maar de laatste twee woorden van haar zin, het deel dat het antwoord bevat, fluistert ze. Ik kan het niet verstaan. Verlegenheid bevangt me (die van haar, die van mij?), en omdat ik niet ‘vogel’ hoorde, geef ik iemand anders de beurt. De les gaat door. De klas schrijft stil aan een eigen gedicht. In het laatste kwartier lezen ze voor. Als ik haar buurman vraag voor te lezen, begint hij te lachen, zakt schuin onderuit op zijn stoel en wijst naar zijn buurvrouw. De groep reageert, roept zijn naam, en hij leest. Maar daarna roepen de leerlingen: ‘Fa-ti-ma, Fa-ti-ma!’ Het meisje kijkt naar haar gedicht op tafel, staat op en leest met stevige donkere stem een gedicht voor over iets nodig hebben, over vooruit willen komen. Een vers vol beelden en herhalingen van beelden, die zorgen voor een prettig ritme. Als ze klaar is, applaudisseert de groep voor het eerst die les.