Vragen over tarieven, opdrachten of projecten die ik voor je kan doen? Ik hoor het graag!

 

t. 06-14661504

Twitter

Facebook

LinkedIn

KvK: 69686602

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

blogs

Tim Pardijs vertelt over zijn leven als schrijver, lezer, docent en huisman. 

Plannen

Tim Pardijs

Op het plein werken tien mensen op hun knieën of liggend in een kuil naast de kerk. Ondanks de stralende zon dragen ze lichtblauwe overalls. Met schepjes en kwasten graven ze met kleine bewegingen van hun armen in de bruine aarde. Een van de gravers gooit met een plof een sleutelbeen in een emmer. Drie zitten geknield bij een rijtje ribben, en werken met snelle bewegingen. Het komt gehaast over, alsof de botten snel blootgelegd moeten worden. Mensen in korte broek en met zonnebrillen op hangen over dranghekken die de kuil omringen, maken foto’s met hun mobiele telefoons. 
De vriend waarmee ik afgesproken heb om te praten over ons werk, kijkt van de kuil en de toeschouwers naar mij en glimlacht. We doen twintig passen en zoeken een tafeltje uit op het terras op het plein, waar mensen achter hun glazen wijn en bier in de zon zitten. Over het plein hangt het geluid van graafmachines die iets verder naast de kuil aan het werk zijn. We bestellen en kijken naar het werk. De kuil is niet klein maar doordat er naast de tien mensen ook afvalzakken, emmers en grijze plastic kratten in staan, is er geen stukje grond vrij. Een van de gravers staat op en schrijft iets op een klembord. Als we de koffie op hebben en gepraat hebben over hoeveel tijd ons nog rest, lopen we terug langs de dranghekken. De rij met ribben is weg.