Vragen over tarieven, opdrachten of projecten die ik voor je kan doen? Ik hoor het graag!

 

t. 06-14661504

Twitter

Facebook

LinkedIn

KvK: 69686602

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

live

CULTUREEL WOORDENBOEK

Tim Pardijs

(bij het Zutphens cultuurdebat, 8 maart 2018)

Cultuur: het geheel van gewoonten, gebruiken en gedachten van een groep mensen op een gegeven tijd en een gegeven plaats.

Gewoonten (bij sommige partijen) gillen als je woordvoerder naar voren komt; (bij debatleiders) microfoon niet in handen van het publiek geven; (als politicus) zeggen dat je helder en duidelijk bent, herhalen dat je helder en duidelijk bent.

Gebruiken (in Zutphen) het poortersklokje laten luiden als je stoel niet meer lekker zit; (in de gemeenteraad) woorden gebruiken als focustraject, besluitvorming, transparantie, verzilvering, cohesie, participatie, er wordt aan gewerkt; herhalen dat je helder en duidelijk bent.

Gedachten uit te schakelen bij het schrijven van een gedicht; moeilijk te rangschikken op lijsten met posities 1 tot en met 5; (in de politiek) slecht in een zin samen te vatten, laat staan te achterhalen.

Groep zenuwen oproepende massa want behept met lastige eigenschappen als een mening en stemrecht, maar gelukkig wel onder te verdelen in beroep, leeftijdsgroepen, in jongedames en de rest; moet volgens politici soms even horen wie er helder en duidelijk is.

Mensen (in het bijzonder) burgemeester die erbij zit alsof ze een gewone vrouw is, raadsleden die ook mantelzorger, liefhebber van sport of van blokfluitmuziek of slechte accordeonist blijken te zijn; (soms) wethouder van Burgerbelang die op de Stadspartij lijkt te willen stemmen;

(in het algemeen) werken samen in groepen maar verschillen op persoonlijk vlak; vliegen elkaar in de haren; splitsen zich van elkaar af, ook al vallen meningsverschillen mee; (meestal) willen helemaal niet zo vaak horen wie er helder en duidelijk is.

Tijd altijd te weinig van; donderdag 8 maart, tussen 20.00 en 22.07 uur en alle nuchtere en wakkere momenten tussen nu het moment dat het bolletje rood kleurt, ergens op woensdag 21 maart.

Plaats (in het algemeen) de stad; (vanavond) Broederenkerk met een soms wat lastige akoestiek; (woensdag 21 maart) het stemhokje.

 

© Tim Pardijs